วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ช้างป่าช้างป่า    

ช้างเป็นสัตว์บก ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่สุด และมีงา
เฉพาะตัวผู้ หูค่อนข้าง เป็นรูปสามเหลี่ยม ช้างตัวเมีย ไม่มีงายาวอย่าง

ตัวผู้ ชอบอาศัย อยู่ตามป่าดงดิบ ที่มีพืชและน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่
ช้างออกหากินในเวลากลางคืน อาหารของช้างได้แก่พืชต่าง ๆ นอกจาก
พืชแล้ว ช้างยังต้องกินน้ำ และดินโป่งด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น